top of page
  • Фото автораJavid Karimov

PHP məsələ və tasklar - 2ci hissə


Bu blogda maraqlı məsələ və taskları həll edə bilərsiniz


1. Stringdə olan ən uzun sözü göstərin. Əgər eyni uzunluqda sozlər 1dən çoxdursa o zaman hamısını göstərin. Məsələn: Azərbaycan çoxmillətli ölkədir. Burada ən uzun söz çoxmillətli sözüdür. Elə bir funksiya yazmaq lazımdır ki, mətndən həmin sözü götürsün.

2. Aşağıdakı formalı romb yazın.


/**
 * 
 * ____x
 * ___xxx
 * __xxxxx
 * ___xxx
 * ____x
 *
 */

3. Tarixə görə düzgün zodiakı göstərin. Məsələn, 2010-04-31 tarixi daxil edildikdə ona uyğun zodiak görünsün.

4. Rəqəmləri piramida formasında göstərin. Nümunə:


####### Piramida
/**
 * 1
 * 22
 * 333
 * 4444
 * 55555
 * .....
 * 999999999
 */

Cavablarınızı burada komentlərdə də qeyd edə bilərsiniz.

11 просмотров0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все
bottom of page